CREDO

Jazyková verzia: | EN | SK | MAPA STRÁNOK

PROFIL

CREDO je podnikateľská skupina, so spoločnými hodnotami a spoločným cieľom – dlhodobo a korektne pôsobiť na domácom i medzinárodnom developerskom trhu. Prvá spoločnosť skupiny vznikla v roku 2003.

Developerská skupina CREDO sa venuje niekoľkým prioritným oblastiam developmentu:

Prvou je výstavba a prevádzkovanie mestských apartmánových hotelov v spolupráci s renomovanou francúzskou developerskou skupinou Pierre & Vacances, s využitím jej viac ako 40 ročnej úspešnej tradície a medzinárodných skúseností.

Veľmi dôležitou oblasťou je tiež uspokojovanie potrieb bývania našich klientov v súboroch polyfunkčných bytových domov v mestských celkoch, s plnohodnotným zázemím. Tieto stavby sa stávajú dominantami vo svojom prostredí. V historických častiach miest sa nevyhýbame ani citlivo realizovaným rekonštrukciám a nadstavbám objektov, ktoré takto v súčinnosti s ochranou pamiatok vytvárajú nadštandardné možnosti bývania.

Ďalšou oblasťou je orientácia na podporu a rozvoj cestovného ruchu. Tento smer reprezentuje budovanie komorných chatových komplexov a penziónov v zaujímavých turistických lokalitách ako i komplexných rekreačných rezortov, kde dochádza k prepojeniu výstavby hotelov, apartmánových domov, športovísk, wellness objektov ap.

Našim klientom zabezpečujeme komplexný servis. Poradenstvo vo fáze výberu a návrhu riešenia, zmenové konanie v priebehu realizácie stavby, zabezpečenie financovania a právny servis. Spoluprácou s renomovanými bankami vytvárame priestor a garancie na kontrolu využívania finančných zdrojov klientov i banky, ale i možnosť zabezpečenia následného financovania diela jednotlivými klientmi.

Našou víziou je stať sa uznávanou developerskou skupinou, u ktorej partneri a klienti oceňujú predovšetkým schopnosť nachádzať príležitosti výhodne investovať, zhmotňovať kreatívne myšlienky a vytvárať dlhodobé hodnoty, citlivo formujúce a rozvíjajúce krajinu.

Našim poslaním je poskytovať komplexný servis pri realizácií významných developerských projektov a svojou stabilnou pozíciou na trhu garantovať bezpečné zhodnocovanie investícií svojich partnerov a klientov. Pôsobiť na geograficky neohraničenom trhu realít a spájať sily s najlepšími.

Toto poslanie je stručne vyjadrené aj sloganom spoločnosti CREDO, Infinite space development, čo znamená development neobmedzeného priestoru, priestoru bez obmedzení, priestoru bez hraníc.


Copyright © Credo 2007 - 2023