CREDO

Jazyková verzia: | EN | SK | MAPA STRÁNOK

PRESS » MILESTONES už hľadí na Banskú Bystricu (Development News Slovakia, 01-02/2009)

alt: ikonka PDF

EŠTE TENTO ROK BUDE V BANSKEJ BYSTRICI DOKONČENÁ NOVOSTAVBA POLYFUNKČNÉHO BYTOVÉHO DOMU MILESTONES, KTORÉHO HRUBÁ STAVBA UŽ VYRÁSTLA V HORNEJ ČASTI SÍDLISKA FONČORDA. V POLOVICI JANUÁRA INVESTOR POZVAL NOVÝCH MAJITEĽOV AKO AJ ĎALŠÍCH ZÁUJEMCOV V RÁMCI DŇA OTVORENÝCH DVERÍ NA PREHLIADKU BUDÚCICH BYTOVÝCH JEDNOTIEK V PRVÝCH DVOCH OBYTNÝCH BLOKOCH A A B.

Po dokončení poskytne projekt MILESTONES stovku nových bytov rozličnej veľkosti aj dispozičného riešenia, ako aj nebytové priestory určené na obchod a služby v prízemnej časti. Projekt Ing. arch. Juraja Kalusa predstavujú tri šesť- až sedempodlažné obytné bloky, ktoré sa stanú novou dominantou sídliska nad mestom. Investorom projektu je spoločnosť Feidias, s. r. o., člen skupiny CREDO. Skupina CREDO je jedným z najvýraznejších predstaviteľov developmentu v nehnuteľnostiach v slovenských regiónoch mimo Bratislavy. Zakladateľom prvej zo spoločností skupiny, ktorá pôsobí na developerskom trhu už viac ako 5 rokov, a súčasným prezidentom CREDO je RNDr. Daniel Dobrota. CREDO pôsobí vo viacerých lokalitách Slovenska v dvoch základných smeroch: bytovú a polyfunkčnú výstavbu realizuje najmä v mestách Liptovský Mikuláš, Žilina, Banská Bystrica, Košice a Trnava. Druhým ťažiskovým smerom aktivít skupiny CREDO je rekreačný segment zatiaľ zameraný predovšetkým na Liptov.

„O tom, že náš projekt MILESTONES v Banskej Bystrici výrazne oslovil záujemcov už vo fáze výstavby, najlepšie svedčí skutočnosť, že ku koncu roka 2008 bolo predaných 44 z celkového počtu 100 bytových jednotiek, a tiež už máme obsadených päť zo siedmich komerčných priestorov v parteri,“ neskrýva spokojnosť Ing. Jarmila Melichárková, výkonná riaditeľka skupiny CREDO. Podľa jej vyjadrenia najskôr boli vypredané všetky jednoizbové byty a najväčšie mezonety, z ktorých ostáva voľný už len jediný. To podľa nej potvrdzuje správnosť rozhodnutia orientovať sa v nových bytových projektoch najmä na stredný a malometrážny segment, v obmedzenom počte však nezabúdať ani na tých, ktorí hľadajú nové nadštandardne veľké byty vyššieho štandardu. Aj v aktuálnej ponuke voľných bytov projektuMILESTONES je stálemožný výber z viacerých alternatív veľkosti, priestorového usporiadania a rôznej orientácie bytových aj nebytových jednotiek.

„Jednou z hlavných výhod nových bytov MILESTONES je optimálne architektonické riešenie s veľkou variabilitou obytného priestoru, ako aj nádherný výhľad na panorámu mesta a blízkeho okolia,“ pripája sa Jozef Rožňák, manažér projektu. Podčiarkuje aj mimoriadne výhodnú lokalitu. Polyfunkčný objekt vyrástol na svahovitej a doposiaľ nezastavanej časti staršieho sídliska. To umožní obyvateľom nových bytov v plnej miery využívať už vybudovanú infraštruktúru tejto obytnej zóny vrátane nákupných centier, ďalších obchodov, služieb, školských zariadení, a podobne. Na strane druhej projekt prinesie aj obyvateľom okolitej staršej panelovej zástavby moderné priestory napríklad pre zdravotnícke ambulancie a iné chýbajúce služby. Podzemná časť projektu poskytne tiež takmer stovku parkovacích miest, ktorých je v tejto lokalite citeľný nedostatok. Ďalších 38 vonkajších parkovacích stojísk bude určených najmä pre návštevníkov obchodov a služieb.

Zhotoviteľom stavby je firma MIJAS, s. r. o., financujúcou bankou Tatra banka, a. s., ktorá záujemcom ponúka aj zvýhodnené podmienky hypotekárneho úveru. Výhradným predajcom projektu je spoločnosť LICITOR group, a. s. Deň otvorených dverí, ktorý mal u návštevníkov mimoriadne pozitívny ohlas, chcú zopakovať ešte na jar, pravdepodobne v marci, kedy bude dokončená hrubá stavba tretieho bloku C. Všetky tri bloky by mali byť odovzdané do užívania koncom roku 2009.

Pozitívne výsledky predbežného predaja pri projekte MILESTONES povzbudili investora, aby v Banskej Bystrici pripravoval ďalšie lokality na podobné projekty v najbližších rokoch, nakoľko po neúspechu niekoľkých konkurenčných bytových projektov v tomto meste dopyt na realitnom trhu narastá.

Viac informácií o projekte nájdete na www.milestones.sk.

PR / FOTO: CREDO


Copyright © Credo 2007 - 2023