CREDO

Jazyková verzia: | EN | SK | MAPA STRÁNOK

PRESS » Stavebný ruch neobchádza ani pamiatky (denník PRAVDA)

ŽILINA / HORNÝ VAL – Stavebná horúčka v Žiline neznamená, že investori sa hrnú iba na voľné plochy v meste, ale občas si vyberú i ťažšiu cestu a rekonštruujú tunajšie historické pamiatky. Jedným z príkladov môže byť aj obnova secesného meštianskeho domu, ktorý sa nachádza v centre mesta na Hornom Vale.

Táto národná kultúrna pamiatka je súčasťou mestskej pamiatkovej rezervácie, pričom v posledných rokoch chátrala. Funkcie obytného domu stratila počas minulého režimu, keď bola do jej časti umiestnená kožušnícka dielňa. Obývaný ostal jediný byt.

Majiteľom nehnuteľnosti sa nakoniec stala spoločnosť Licitor group, ktorá sa rozhodla zrekonštruovať ju v pôvodnom duchu. „Nie je to ľahké, investícia tohto typu vyžaduje iný kalkulačný vzorec, než na aký sú developeri zvyknutí,“ uviedol riaditeľ spoločnosti Patrik Kurimský. Fakt, že budova je pamiatkovo chránená, im priniesol množstvo obmedzení.

Pamiatkový úrad zaviazal investora zachovať cenný vonkajší vzhľad budovy a zrekonštruovať tiež niektoré jej vnútorné prvky, najmä secesné schodisko, maľby vo vstupných priestoroch a jediný zachovaný secesný byt. „Je to najcennejšia časť tohto domu, ostali tam zachované také prvky, ako pôvodné dvere s leptanými sklami či štukové terče na stropoch,“ priblížil pracovník Krajského pamiatkového úradu v Žiline Vladimír Majtán.

Pamiatkári vítajú, že dom kúpil investor, ktorý má záujem vrátiť mu jeho pôvodnú funkciu. „Teší nás, že ostane bytovým domom a nebudú tam kancelárie, alebo nejaké iné priestory,“ uviedol Majtán, podľa ktorého je táto pamiatka jednou z posledných v centre, ktoré sú v havarijnom stave. Jednou z podmienok pamiatkárov bolo tiež zachovanie výšky budovy, a tak dve obytné podlažia spoločnosť nadstavuje v rámci rekonštrukcie strechy. „Bola to pre nás i architekta dobrá výzva – skĺbiť prvky historickej hodnoty s moderným bývaním priamo v centre,“ zhodnotil prípravu na rekonštrukciu Patrik Kurimský.

Vo svojej pôvodnej kráse by mal meštiansky dom, nachádzajúci sa iba 150 metrov od Mariánskeho námestia, historické centrum mesta oživiť už na jeseň budúceho roku.


Copyright © Credo 2007 - 2023