CREDO

Jazyková verzia: | EN | SK | MAPA STRÁNOK

AKTUALITY » MILESTONES – právoplatne skolaudovaný

Mesto Banská Bystrica, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, povolilo kolaudačným rozhodnutím užívanie stavby „POLYFUNKČNÝ OBJEKT Kyjevské námestie, Banská Bystrica“. Kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 23.12.2009. Ponuku voľných bytov projektu MILESTONES nájdete na www.milestones.sk

« späť


Copyright © Credo 2007 - 2023