CREDO

Jazyková verzia: | EN | SK | MAPA STRÁNOK

AKTUALITY » LIVE CENTER, Liptovský Mikuláš - právoplatné stavebné povolenie

Mesto Liptovský Mikuláš, ako príslušný stavebný úrad, vydalo stavebné povolenie na stavbu „Polyfunkčný objekt "LIVE CENTER“ " dňa 15.05.2009, stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť dňa 26.06.2009.

« späť


Copyright © Credo 2007 - 2023