CREDO

Jazyková verzia: | EN | SK | MAPA STRÁNOK

AKTUALITY

28.12.2009 MILESTONES – právoplatne skolaudovaný

Mesto Banská Bystrica, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, povolilo kolaudačným rozhodnutím užívanie stavby „POLYFUNKČNÝ OBJEKT Kyjevské námestie, Banská Bystrica“. Kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 23.12.2009. Ponuku voľných bytov projektu MILESTONES nájdete na www.milestones.sk

29.06.2009 LIVE CENTER, Liptovský Mikuláš - právoplatné stavebné povolenie

Mesto Liptovský Mikuláš, ako príslušný stavebný úrad, vydalo stavebné povolenie na stavbu „Polyfunkčný objekt "LIVE CENTER“ " dňa 15.05.2009, stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť dňa 26.06.2009.


Copyright © Credo 2007 - 2023