www.credo.sk

Aplikácia je offline

Táto aplikácia sa momentálne aktualizuje a bola dočasne vyradená z prevádzky. Zopakujte, prosím, svoju požiadavku neskôr.

Ospravedlňujeme sa za spôsobené problémy.

Application Offline

This application is currently being upgraded and was taken offline. Please, repeat your request later.

We apologize for any inconvenience.